Dołącz do wyzwania VEGANUARY i WYGRYWAJ
Kanapka - Dumny 100% roślinny

Zasady loterii

1
Kup min. 2 dowolne produkty violife
2
Zachowaj
dowód zakupu
3
Zgłoś się
do loterii

Nie masz paragonu?

Nic straconego!

Zagraj za darmo o 10zł!

Możesz grać codziennie!

Regulamin loterii

Loteria dla konsumentów – osób, które ukończyły 18 lat.
Zakupów i zgłoszeń uprawniających do loterii możesz dokonać od 01.01.2023 do 31.01.2023

Nagroda główna

3x 10000

Nagrody natychmiastowe
w grze z paragonem

30x 1000 RTV EURO AGD
300x 100

Nagrody natychmiastowe
w grze bez paragonu

300x 10

Weź udział
w loterii

Loteria zakończyła się dnia 01.31.2023 o godzinie 23:59

Laureaci

Najczęściej
zadawane pytania

Możesz wziąć udział na dwa sposoby:
  • dokonując zakupu co najmniej dwóch produktów marki Violife, których dystrybutorem jest firma Upfield, a następnie rejestrując zakup na stronie www.wyzwanieviolife.pl
  • rejestrując się na stronie www.wyzwanieviolife.pl bez dokonania zakupu promocyjnego.

Produkty wegańskie marki Violife. Dokładna lista produktów objętych loterią zawarta jest w załączniku do regulaminu loterii.

W loterii mogą wziąć udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W loterii nie mogą uczestniczyć oraz otrzymać nagród pracownicy: Organizatora (Nofsza Sp. z o.o., ul. Szafarnia nr 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk), Upfield Polska Sp z o. o. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa oraz członkowie najbliższej rodziny pracowników ww. firm. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu regulaminu są: małżonkowie, osoby pozostające w faktycznym wspólnym pożyciu z pracownikiem, wstępni, zstępni, teściowie i rodzeństwo takich pracowników. Pracownikiem w rozumieniu regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).

Zgłoszenia do loterii należy dokonać od godz. 00:00:00 dnia 01.01.2023 roku do godz. 23:59:59 dnia 31.01.2023 roku.

Dowodem zakupu jest paragon fiskalny lub faktura wystawiona wyłącznie za zakup, który nie jest dokonany z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
Tak, uczestnik jest zobowiązany zachować dowód zakupu promocyjnego w celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody. Organizator ma prawo żądać okazania dowodu zakupu, a żądanie to może dotyczyć wszystkich zgłoszonych przez Ciebie dowodów zakupu. Załączony dowód zakupu musi być czytelny i musi z niego jasno wynikać, że chodzi o produkty marki Violife.

Nagrody w grze z dowodem zakupu:
  • nagroda główna: kwota 10 000,00 zł - 3 nagrody
  • nagroda natychmiastowa I stopnia: 1000,00 zł na zakupy w Euro RTV AGD - 30 nagród
  • nagroda natychmiastowa II stopnia: kwota 100,00 zł - 300 nagród
Nagrody w grze bez dowodu zakupu:
  • nagrody niespodzianki: kwota 10,00 zł - 300 nagród

Uczestnik może dokonać dowolnej liczby zgłoszeń, z tym zastrzeżeniem, że jeden dowód zakupu może być zgłoszony w loterii wyłącznie jeden raz.

Jeden uczestnik może wygrać w loterii jedną nagrodę główną, dowolną liczbę nagród natychmiastowych I i II stopnia oraz maksymalnie 31 nagród niespodzianek z tym, że w jednym dniu uczestnik może wygrać wyłącznie 1 nagrodę niespodziankę.

Nie odsłonięcie pól gry skutkuje jedynie utratą możliwości odczytania wyniku na ekranie, niemniej jednak zgłoszenie zostaje zarejestrowane i w razie wygranej uczestnik otrzymuje taką informację drogą mailową.

Losowanie nagród głównych odbędzie się w dniu 03.02.2023 r.

Ogłoszenie wyniku czy uczestnik wygrał nagrodę natychmiastową I lub II stopnia w I części loterii następuje poprzez komunikat wyświetlany na stronie loterii bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia oraz poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
Ogłoszenie wyniku czy uczestnik wygrał nagrodę niespodziankę w II części loterii następuje po odsłonięciu pola e- zdrapki. W przypadku wygrania nagrody, po odsłonięciu zakrytego pola e-zdrapki, na ekranie pojawi się symbol/informacja o wygranej nagrodzie. W przypadku nie wygrania nagrody, po odsłonięciu pola e-zdrapki pojawi się informacja o braku wygranej.

Zwycięzca zobowiązany jest do wypełnienia w przeciągu 7 dni kalendarzowych formularza zwycięzcy, do którego link otrzymał w wiadomości e-mail informującej o wygranej nagrodzie.

  • Nagrody natychmiastowe I stopnia zostaną wysłane na adres e-mail wskazany przez zwycięzców w formularzu nie później niż do dnia 15.04.2023 roku.
  • Nagrody natychmiastowe II stopnia i nagrody niespodzianki zostaną wypłacone przelewem na wskazany przez zwycięzców w formularzu numer konta bankowego nie później niż do dnia 15.04.2023 roku.
  • Nagroda główna zostanie wypłacona przelewem na wskazany przez zwycięzców w formularzu numer konta bankowego nie później niż do dnia 15.04.2023 roku.

Podatek od nagrody głównej jest opłacany przez organizatora loterii.

Regulamin jest dostępny przez czas trwania loterii na stronie internetowej www.wyzwanieviolife.pl oraz www.nofsza.pl.

Wyniki w postaci imienia i pierwszej litery nazwiska zwycięzcy danej nagrody dostępne będą na stronie loterii najpóźniej od dnia 20.03.2023 roku.

W pierwszej kolejności prosimy o odświeżenie strony lub próbę rejestracji z innej przeglądarki lub urządzenia mobilnego/stacjonarnego. Dodatkowo zalecamy wyczyszczenie historii przeglądania. Jeśli problem nie zniknie, należy wysłać zgłoszenie drogą mailową: lub zadzwonić pod numer infolinii: +48 585 731 221.

Reklamacje należy składać do dnia 24.04.2023 r. w formie elektronicznej na adres: lub pisemnej (wysłane listem poleconym, pocztą kurierską lub złożone osobiście) na adres biura organizatora: Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa.

Zgłoś problem mailowo: lub telefonicznie: +48 585 731 221. Koszt połączenia wg taryfy operatora. Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w dniach roboczych od 10.00 do 16.00.

Używamy plików cookies, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenie na naszej stronie. Pozostając na naszej stronie akceptujesz politykę prywatności.